Nadzór budowlany

Oferujemy w ramach usług nadzoru budowlanego: bieżący nadzór nad realizacją prac, kontrolę jakości stosowanych materiałów, raportowanie postępu i jakości wykonanych prac, dokonywanie odbiorów robót, kontrolę rozliczeń, przekazanie obiektu do użytkowania.