Projektowanie konstrukcji

Wykonujemy projekty we współpracy z biurami z całej Polski. Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji na wszystkich etapach powstawania dokumentacji. Poczynając od koncepcji, dokumentacji do pozwolenia budowlanego, projektach wykonawczych i warsztatowych kończąc. Wykonujemy projekty adaptacji, przebudów i rozbudowy obiektów budowlanych. Staramy się , aby nasza dokumentacja powstawała z uwzględnieniem nowych technologii.

Jednym z naszych celów jest optymalizacja kosztów inwestycji tak, aby spełnić wymagania Inwestorów. Wykonujemy projekty obiektów z posadowieniem pośrednim, w trudnych warunkach gruntowych, podanych drganiom dynamicznym jak i ekstremalnym temperaturom, mamy doświadczenie w projektowaniu budynków wysokich i wysokościowych. Posiadamy niezbędne legalne oprogramowanie pozwalające analizować dowolne zagadnienia konstrukcyjne